70% от хората искат нова пенсионна реформа

Ниските пенсии продължават да се възприемат като един от най-сериозните проблеми на пенсионната ни система. 70% от хората искат нова пенсионна реформа. Но когато се стигне до това кой ще плаща, решенията се търсят по-далеч от собствения джоб – с по-високи осигуровки са съгласни предимно пенсионерите, а мнозинството смята, че парите трябва да дойдат от бюджета.

Тази картина рисува първото от години проучване на обществените нагласи за актуализиране на съществуващата пенсионна система. То е направено от Националния център за парламентарни изследвания и ще бъде представено утре в социалната комисия на НС. Проведено е през февруари тази година и е представително, с изключение на въпросите, задавани само на участвалите в допитването пенсионери, пише в. “Сега”.

ОЩЕ: Разходите за пенсии скочиха с двуцифрен процент спрямо миналата година

Пенсионна реформа

70% от анкетираните, които имат понятие от действащата в момента пенсионна система, смятат, че е необходимо нейните основни принципи да бъдат отново променени. На това мнение са представители на всички социално-демографски групи. Хората се ориентират добре накъде трябва да водят промените.

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според 41,1% трябва да се подобри събираемостта на вноските. 39,6% искат промени, с които размерът на пенсиите да зависи единствено от оигурителния принос, а пенсионерите с ниски пенсии да получават добавки по линия на социалното подпомагане, макар че това най-често се изповядва от хора, които са доволни от пенсията си. 27,2% виждат решение в преустановяването на политическата намеса в системата. 26,5% смятат, че трябва да се създадат допълнителни стимули за хората, инвестиращи в доброволни фондове.

ОЩЕ: Димитър Манолов за великденските добавки: А защо има хора, които получават 526 лв. пенсия?

За една пета от интервюираните най-същественият проблем е, че пенсионната система в този си вид предполага ниски пенсии. Ниските пенсии са основен проблем за системата по-често за хората, на които скоро им предстои да се пенсионират. Вторият съществен проблем на пенсионната система, посочен от 12%, е ниската събираемост на пенсионните вноски поради наличието на сив сектор, неплащане на осигуровки, работа без трудов договор, осигуряване върху минималния праг, въпреки получаваните по-високи доходи от трудова дейност и др.

В сивия сектор

Изследването очертава и някои тревожни щрихи на нивото на сивата икономика у нас. Всеки десети пълнолетен гражданин на страната посочва, че се е случвало за период, по-малък от година, да работи без да се осигурява. В тази група по-често попадат хора във възрастовата група 30-39 г., живеещи в малките градове на страната, представители на ромския етнос. Сходен е и делът на хората (11,4%), които са работили в сивия сектор за период между една и пет години. Приблизително всеки трети пълнолетен жител на страната посочва, че в определен период от време е имал по-висок доход, а се е осигурявал на минималния осигурителен праг, като авторите на изследването посочват, че сивата заетост невинаги е въпрос на личен избор.

81,5% от хората биха предпочели да се осигуряват на реалните си доходи. Не е никак малък обаче делът на хората, които предпочитат да се осигуряват на минималния праг, а не върху цялото си възнаграждение – 11,1%.

ОЩЕ: Служебният министър каза има ли риск за увеличението на пенсиите от 1 юли

По-високи пенсии, но от кой джоб?

Запитани откъде да се увеличат пенсиите, най-много хора сочат към бюджета – 47,1% смятат, че трябва да се увеличат средствата, заделяни от бюджета за пенсии. И сега всъщност плащаме половината пенсии оттам, т.е. от данъците си. 18,6% са посочили като вариант увеличаването на осигурителния принос, а по-модерни решения като сключване на пенсионнна застраховка и участие в доброволен фонд са по-назад в анкетите.

Увеличението на вноските се подкрепя главно от хора в пенсионна възраст, а мнозинството работещи са твърдо против. Общият резултат е 41% категорично против увеличение, а 36% – за, сред тях и 13,3%, които са за “значително повишение”. И тук обаче всеки гледа в джоба на другите. 74% от посочилите, че не трябва да се увеличи вноската, все още не са пенсионирани.

Източник: Actualno.com