Стихотворение за 20 април 2024

Във тази стая – тясна, тъмна, ниска

Източник: Actualno.com