Решено: Учениците отсъстват до 15 дни с бележка от родител

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството.

Промените в Наредбата за приобщаващо образование са предложени от Министерството на образованието и науката и имат за цел да облекчат семействата и да намалят административната тежест на директора на училището.

Подложени на обществено обсъждане

Още: “Искат спокойно да си ходят на почивки”: Учителски синдикат е против 15 дни отсъствие на учениците от родител

След проведено широко обществено обсъждане бе взето решение, че ученик може да отсъства по семейни причини до 15 дни наведнъж. До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора.

С промените се дава възможност на родителя самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на своето дете от образователната система в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Предложение: 15 дни извинени отсъствия само с бележка от родител

Това вече ще се случва в уведомителен режим по отношение на училището чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора.

Здравните бележки – само електронни

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за уважаване на отсъствията по медицински причини в Наредбата се уточнява и редът на подаване на този документ. Това става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител от родителя в училището, като така се облекчават и родителите.

Още: Предлагат увеличение на отсъствията на ученици по семейни причини

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в Наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства.

Първото се отнася до заниманията по интереси в областта на спорта, а с второто – до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

Предисторията

Припомняме, че предложението беше направено в началото на настоящата учебна година от родители и от Съюза на работодателите в системата на народната просвета.  Учениците да имат право не на 3, а на 15 дни извинени отсъствия само с бележка от родител, като декларацията за влошено състояние на детето да се праща на класния и да е със свободен текст. Това обясни, че се предлага Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище “Академик Михаил Арнаудов” и председател на Съюза.

Още: Увеличиха броя на извинените отсъствия по семейни причини в забавачките

Заради коронавируса много от малките ученици вече са изхабили трите позволени дни, а висенето на опашка пред кабинета на личните лекари за извинителна бележка крие опасност от зарази, мотивира тогава предложението на училищните директори той. То беше изпратено до образователното министерство и парламента.

99% от родителите подкрепят предложението, каза Стаматов. Дълго време обаче от образователното министерство отказваха да обсъждат идеята.

Източник: Actualno.com