Променят броя на отсъствията от детска градина по домашни причини

Децата, записани за задължително предучилищно образование, ще могат да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година от детската градина по семейни причини с писмено уведомление от родителя. Това предвижда проект за изменение на Наредбата за предучилищното образование, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МОН.

Още: БЛС изненадан от отпадането на медицинските бележки за ученици

В момента максималният брой разрешени дни за отсъствие по семейни причини от детска градина е 10. С увеличаването им на 15 ще се синхронизират с тези на учениците.

Отсъствия в училище

С приетото миналия месец изменение на Наредбата за приобщаващото образование се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано, писмено заявление от родител до класния ръководител. Така родителите могат самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствията на своите деца от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сега същата възможност се предлага и за детските градини. Извън тези 15 дни по семейни причини децата, посещаващи задължително детска градина, е допустимо да отсъстват и за времето на училищните ваканции, определени за съответната година. Те могат да отсъстват и по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган.

Още: Влизат в сила електронните извинителни бележки

Източник: Actualno.com