По-високи заплати след отпуск за бременност, по-високи и след отпуск за “увреждане” – има ли как? ВАС реши

Върховният административен съд (ВАС) отмени като неправилно решение по дело от 2023 г. на Административен съд София-град, касаещо установена непряка дискриминация в случаите на увеличение на работната заплата на служителите в държавната администрация при продължително отсъствие по повод редовно разрешен и ползван отпуск.

Какво означава това?

С две думи – Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е приела, че има неравно третиране към служителите, ползващи отпуск за временна неработоспособност над 6 месеца (по признак „увреждане“), спрямо служители, взели отпуск за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете и т.н. Това неравенство според КЗД се изразява във възможността за увеличаване на основната месечна заплата – във втория случай това може да се случи. Всичко това касае разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).

Още: Повишение на магистрати – 3 години след последното, реши ВАС

Министерски съвет обжалва, но Административен съд София-град отхвърля жалбата на МС против Решение № 94/28.02.2023 г. на Комисията за защита от дискриминация – Пети заседателен състав – т.е. АССГ признава “неравенство” по признак увреждане и че заплатите на служители, взели отпуск заради неработоспособност по признак увреждане, също трябва да могат да бъдат увеличавани. ВАС обаче отменя това решение.

Върховните магистрати отменят и решение № 94/28.02.2023 г. по преписка № 92/2019 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), в обжалваната му пред Административен съд София – град част и връща преписката за ново произнасяне при съобразяване на дадените указания. Касационният състав определя двумесечен срок на КЗД за постановяване на акт по чл. 65 – 66 от Закона за защита от дискриминация.

Още: Съдът: МОЧА може да се демонтира, Мая Манолова не може да иска обратното

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съдиите от ВАС приемат за неправилен извода на първоинстанционния съд за постановяване на акта на КЗД при липата на допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. При конституиране на страните органът не е определил правилно надлежните страни в производството, което произтича от незадълбоченото предварително проучване. Първоинстанционният съд е следвало да конституира Народното събрание на Република България (НС), тъй като твърдяната непряка дискриминация произтича преди всичко от цитираната разпоредба. При това дадената препоръка в решението на КЗД МС да предприеме мерки за преразглеждане и изменение на разпоредбата на чл. 11 от НУРОИСДА, би довела до постановяване на акт в нарушение на Закона за нормативните актове.

Решението по административно дело № 11938 от 2023 г. е окончателно.

Още: Финално: ВАС отмени механизъм, който щял да доведе до липса на някои лекарства

Източник: Actualno.com