Кабинетът отпусна милиони за модернизиране на университетските библиотеки

С нова национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) ще бъдат инвестирани 10 млн. лева в модернизация на университетските библиотеки.

За какво отиват парите?

Програмата дава възможност да се осигури съвременно оборудване, да се изградят нови пространства, както и да се подобри съществуващата материално-техническа база. Средствата могат да бъдат вложени в закупуване на специализирана литература, осигуряване на по-лесен достъп до нея, изграждане на дигитални колекции, създаване на институционални хранилища, внедряване на софтуер за обработка и др.

Още: Инвестират още 58 млн. лв. в училища и детски градини в София

Приетата от правителството НП „Модернизация на библиотеките в 33 държавни висши училища“ ще се изпълнява в рамките на три години. Очаква се за този период над 150 000 студенти и докторанти да бъдат подпомогнати в своето обучение и научно развитие.

Съвременните условия на бързо технологично развитие и навлизането на изкуствения интелект в съвременното общество поставят нови изисквания и към библиотеките – към начина на тяхното функциониране, оборудване, а също и към професионалните умения на работещите в тях.

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: След данните за фалшиви дипломи: Прокуратурата откри престъпления в ЮЗУ

Възнаграждения за академиците

Министерски съвет одобри на днешното си заседание и допълнителни 49 000 000 лв. за увеличение на възнагражденията на учените от Българската академия на науките (БАН) и държавните висши училища. От общата сума за БАН са предвидени 10 000 000 лв., а за държавните висши училища – 39 000 000 лв.

Благодарение на финансирането ще се увеличат възнагражденията на 2271 представители на академичния състав на БАН и 12 070 представители на академичния състав в 33 държавни висши училища.

“Одобрените средства са част от усилията, които държавата полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав, и са свързани с подобряването на качеството, резултатността и ползите от изградения научен и експертен потенциал на страната.

Средствата за повишаване на заплатите ще позволят да бъдат привлечени изследователи, да се стимулира качеството на публикационната и издателската дейност, както и на научната експертиза в помощ на държавните институции. Очакваният резултат от увеличението им е учените бъдат мотивирани да въвеждат нови методи на преподаване, базирани на усвояване на компетентности, както и да се насърчават повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което, от своя страна, да доведе и до развитие на академичния състав”, аргументират се от правителството.

Още: Учени от БАН ще представят възможностите на новите геномни техники

Източник: Actualno.com