Дигитални учебници за учениците от 8 до 12 клас, но не сега

Всички учебници за учениците от 8. до 12. клас ще бъдат достъпни за безплатно ползване в „Дигиталната раница“ от следващата учебна година. В момента в платформата са налични учебниците от 1. до 7. клас, които по закон са безплатни. Това стана ясно по време на работна среща между експерти от Министерството и образованието и науката (МОН) и регионалните управления по образованието, посветена на „Дигиталната раница“, която се изгражда по проект „Образование за утрешния ден“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

ОЩЕ: МОН обяви колко ще плаща на учителите за дигитален урок

Достъп до електронните учебници в платформата имат учениците, учителите и родителите чрез акаунтите си в edu.mon.bg. Те могат да ползват учебниците за съответния клас, в който учи ученикът.

„Дигиталната раница“ е ключов инструмент, с който даваме на всеки потребител в системата – учители, ученици и други ползватели, достъп до дигитални ресурси, а с течение на времето и до все повече дигитално съдържание“, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. По думите ѝ политиката на МОН е от една страна цялата система да бъде обезпечена с дигитални ресурси, а от друга да се даде възможност на учителя да бъде творец – сам да създава електронно учебно съдържание като използва ресурсите в „Дигиталната раница“.

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предвижда се хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата в следващите месеци.

Една от дългосрочните цели е обучението на учениците да стане персонализирано. „Дигиталната раница“ дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. Те съдържат упражнения, задачи, игри, които дават информация как всеки ученик възприема урока, с какво се справя добре и къде има пропуски. Платформата дава възможност за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета.

ОЩЕ: Учебниците до 7 клас влизат в специална “дигитална раница”

Предвижда се „Дигиталната раница“ да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности. По проекта вече е осигурена техника за училища за деца със сензорни увреждания като четящи устройства и устройства за възпроизвеждане на звук.

През настоящата учебна година родителите са принудени да закупят учебниците за децата си. Остава нерешен и въпросът за тежките ученически раници. Какви последици може да имат те за здравето на децата ВИЖТЕ В ТАЗИ СТАТИЯ

Източник: Actualno.com