България е с вторите най-ниски цени на битовия ток в ЕС

Битовите сметките за електричество и газ в ЕС намаляха през втората половина на 2023 г., след осезаемото поскъпване, започнало още преди руската инвазия в Украйна и продължила през цялата 2022 г. Това обяви европейската статистическа агенция Евростат, като публикува обобщени данни за цените на електричеството и газа за домакинствата в ЕС.

През втората половина на 2023 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС намаляха (28,5 евро за 100 kWh) спрямо първата половина (29,4 евро за 100 kWh), но и леко се повишиха спрямо втората половина на 2022 г. (28,4 евро за 100 kWh). Цената на енергията, разходите за доставка и цената, стабилизираха през първото полугодие на 2023 г., след което отслабнаха през второто полугодие, като още останаха на високи нива, спрямо нивата преди ценовия пик през 2022 г.

Средните цени на газа за домакинствата през втората половина на 2023 г. са намалели (11,3 евро за 100 kWh) спрямо първата половина на 2023 г. (11,9 евро за 100 kWh) и втората половина на 2022 г. (11,4 евро за 100 kWh). Намаляването на разходите за енергия, доставки и мрежи, започнало още през първото полугодие на 2023 г., продължи низходящата си посока.

ОЩЕ: Все по-близо до отлагане на пълната либерализация на пазара на ток

Независими и обективни новини – Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При небитовите потребители това намаление беше по-силно изразено.

Тази информация идва от данни за цените на електроенергията и газа, публикувани наскоро от Евростат. Статията представя няколко констатации от по-подробните статии на Statistics Explained за цените на електроенергията и цените на природния газ.

Графика: Евростат

Цените на електроенергията се понижиха в 13 страни от ЕС през втората половина на 2023 г

Данните също показват, че цените на електроенергията за домакинствата са намалели в 13 държави от ЕС и са се повишили в останалите държави през втората половина на 2023 г. спрямо втората половина на 2022 г. За небитовите потребители цените през втората половина на 2023 г. са намалели през 17 страни, което води до спад с 4,6% спад в ЕС. Поевтиняването е било резултат от динамиката на пазара, но е частично компенсирано от намаляване или премахване на мерките за облекчаване на потребителите на национално ниво.

През периода от януари до юни 2023 г. цените на електроенергията за домакинствата в България са били вторите най-ниски в ЕС – 11,9 евро за 100 kWh, като по-евтина е била тя само в Унгария (11,3 евро за 100 kWh).

ОЩЕ: Сериозен проблем при либерализацията на цените на тока: Тревоги в бранша

Представено в съответните национални валути на страните членки, най-голямо поскъпване на електроенергията през втората половина на 2023 г. спрямо първата на 2022 г. е регистрирала Нидерландия (+86%), следвана от Чехия (+83%), Полша (+35%) и Германия (+20%).

На другия край на скалата за същия период с най-много е поевтиняла електроенергията в Дания (-39%), Испания (-30%) и Швеция (-20%).

Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (11,3 евро за 100 kWh), България (11,9 евро за 100 kWh) и Малта (12,8 евро за 100 kWh) и най-високи в Германия (40,2 евро за 100 kWh), Ирландия (37,9 евро за 100 kWh) и Белгия (37,8 евро за 100 kWh).

Цените на природния газ

Графика: Евростат

Цени на природния газ: най-голямо поскъпване в Литва и най-голямо поевтиняване в Гърция

Цените на газа за битови потребители намаляха през втората половина на 2023 г. в резултат най-вече на по-ниските разходи за енергия. Данъците обаче постепенно се връщат към предкризисните нива след намаленията през 2022 г. За небитовите потребители намаленията на цените бяха по-очевидни през втората половина на 2023 г.

Отнесено към втората половина на 2022 г., през втората половина на 2023 г. цените на газа (изразени в национални валути) са се увеличили най-много в Литва (+68%) и са намалели най-много в Дания (-39%). За битовите потребители – в общо 12 държави е отчетено повишение, докато останалите 12, използващи газ, отчитат намаление на цените. В промишления сектор всички страни от ЕС с изключение на три отчетоха спадове, което показва ясна низходяща тенденция на нивата на цените на газа.

ОЩЕ: Обрат с цената на природния газ в Европа

Най-резки увеличения на цените на газа отчетоха Полша (+32%), Словакия и Германия (+22% за всяка), докато Гърция (-42%), Дания (-41%) и България (-40%) са били с най-големи намаления на цените на синьото гориво през второто полугодие на миналата година на годишна основа.

През първото полугодие на миналата година, изразени в евро, средните цени на газ за домакинствата са били най-ниски в Унгария (3,3 евро за 100 kWh), Хърватия (4,6 евро) и Румъния (5,6 евро) и най-високи в Швеция (20,7 евро), Ирландия (16,4 евро). ) и Нидерландия (24,8 евро).

Източник: Actualno.com